Dagens närradio har den militära kommunikationen att tacka för mycket av teknikens utveckling och tillgänglighet. Och regementsstaden Boden har en hel del historia när det kommer till just radio, som säkerligen har bidragit till intresset för att fortsätta sända radio.

Boden Radio byggs inom Bodens fästning

Kustradiostationen Boden radio inne på Bodens fästnings område var i början av 1900-talet en plats där mycket viktig kommunikation passerade. 1914 byggde den svenska armén en radiosändare. Den var menad för kommunikation via radio inom Bodens fästning och placerad cirka sex km norr om Boden. Men för att även kunna kommunicera med fartyg såg man ett behov av en kustradiostation och 1913 bestämde marinen, armén och Kungliga Telegrafstyrelsen att man skulle bygga Boden radio, den nya radiostationen. I en betongbunker vid det så kallade Degerbergsfortet, som var inbyggd i Bodens fästning, öppnades stationen 1916. 1919 började den även användas för allmänt bruk.

Från noll till 7900 telegram

Anropssignalen var BODEN RADIO/SAI och till radiostationen hörde tre radiomaster som samtliga mätte 108 meter. Inledningsvis drevs de av ett stort så kallat Nifeackumulatorbatteri, som 1919 ersattes med ett elverk som drevs av en motor. Vid första världskrigets slut spelade stationen en viktig roll eftersom kringsfångeutväxlingar skedde i Haparanda, och Boden radio fick hantera ca 7900 krigsfångetelegram.

Sveriges första rundradio sändes från Boden

12 juli 1921 skedde landets allra första rundradiosändning från Boden Radio, och rundradio är det som vi idag vanligen benämner “radio”, helt enkelt en sändning där vem som helst inom täckningsområdet kan lyssna via en viss frekvens. 1938 flyttades dock rundradiosändningarna till Luleå, och det blev det första steget mot en minskande betydelse för anläggningen i Boden. Året efter överlämnades stationen av Telegrafverket till armén, och fram till 1975 användes den för kommunikation via kortvåg till det flygplan tillhörande Röda Korset som var placerat på Bodens regemente. 1975 togs radiostationen helt ur bruk för att slutligen 1985 helt tas bort från krigsorganisationen.